GOUD UTRECHT

Een aantal bedrijven gevestigd in Utrecht-Oost gaat onderzoeken of Ultra Diepe Geothermie (UDG) mogelijkheden biedt duurzame energie. Dit initiatief is bekend onder de naam Geothermie Oost Utrecht Duurzaam (GOUD). 

ONDERZOEKSPROJECT

Het project GOUD bevindt zich in de zogenaamde onderzoeksfase. In deze fase worden onderzoeken uitgevoerd (geologisch, financieel, technisch, juridisch, energetisch, sociaal-maatschappelijk) om vast te kunnen stellen of UDG in het gebied Kantorenpark Rijnsweerd en Uithof in het oosten van Utrecht mogelijk en zinvol is. Deze onderzoeksperiode loopt naar verwachting tot eind 2018. Indien er voldoende argumenten zijn en draagvlak is kan het proces doorgezet worden in de werkelijke ontwikkeling van een UDG-bron in Oost Utrecht en start van de levering in 2021.